Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace a vrácení zboží

Námi prodávané výrobky jsou velmi kvalitní a jsme rádi, že můžeme spolupracovat s takovým výrobcem, jako je rakouská společnost THE HEAT company® GmbH.

I přesto se může stát, že nesplní Vaše očekávání. V případě, že se tak stane, kontaktujte nás a uděláme maximum pro to, abychom problém vyřešili a Vy jste byli opět spokojeni.

Dejte nám vědět telefonicky na +420 776 199 044 nebo napište e-mail na petr@hrejivepolstarky.cz.

 

Uplatnění reklamace

Jestliže chcete obdržené zboží reklamovat, využijte prosím náš Formulář pro uplatnění reklamace. Potěší nás, pokud napíšete důvod Vaší nespokojenosti, pomůžete nám ke zlepšení našich služeb.

Stáhněte si:

Formulář pro uplatnění reklamace (ve formátu DOC pro MS Word)
Formulář pro uplatnění reklamace (ve formátu PDF pro Acrobat Reader)


poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele eshopu, kterým je Petr Kembický, se sídlem Wilsonova 865, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo: 04148541, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Stáhněte si:

Formulář pro odstoupení od smlouvy (ve formátu DOC pro MS Word)
Formulář pro odstoupení od smlouvy (ve formátu PDF pro Acrobat Reader)